مشخصات یک لوگوی خوب و موفق

خصوصیات یک لوگو خوب

یک لوگو خوب از چه مشخصه ها و ویژگی هایی برخوردار می باشد؟

هر آرم خوب برای اینکه در انجام وظیفه ی خود موفق آمیز عمل کند از تعدادی ویژگی ها برخوردار می باشد:

 • سنخیت: باید ارتباط مستقیمی بین نام تجاری و نوع کسب و کار برقرار باشد
 • معنی: متناسب با برداشت مخاطب و ارتباط معنایی مستقیم با موضوع هدف
 • پایداری: باید قدرت پایداری در طی زمان و تحمل مد های مختلف را داشته باشد
 • انعطاف پذیری: لوگو شما باید پتانسیل کاربردی در بسیاری از زمینه های مختلف را داشته باشد:

  • قابلیت ارائه به صورت سیاه و سفید و همچنین تمام رنگی
  • قابلیت ارائه به صورت آنلاین و قابل چاپ
  • قابل تغییر در مقیاس بدون تغییر در ظاهر لوگو
  • قادر به حقوق مالکیت خود از نظر قانونی (مارک تجاری)