• طراحی لوگو | آرم لیتوگرافی فرهنگ 01
  • طراحی لوگو | آرم لیتوگرافی فرهنگ 02
  • طراحی لوگو | آرم لیتوگرافی فرهنگ 03

توضیحات:

لوگو فرهنگ برای لیتوگرافی فرهنگ که در زمینه چاپ، نشر، و تبلیغات فعالیت دارت طراحی گردیده است.

این لوگو یا آرم سمبلیک با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل خودنویس نمادی از چاپ و نشر
  • سمبل کتاب نمادی از نشر
  • چک مارک اطمینان
  • رنگبندی مطابق ۴ رنگ اصلی چاپ CMYK

برخی از نمونه کارها