• طراحی لوگو | آرم شرکت KRISTAL RENHOLD 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت KRISTAL RENHOLD 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت KRISTAL RENHOLD 03

توضیحات:

لوگو شرکت Kristal Renhold فعال در زمینه خدمات نظافتی

این لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل موج بصورت خط منحنی نمادی از آب و پاکیزگی
  • سمبل درخشش یا خورشید نمادی از براق بودن و تمیزی
  • حرف انگلیسی i بصورت سمبلیک نمادی از یک خدمتکار نظافتچی می باشد

برخی از نمونه کارها