• طراحی لوگو | آرم شرکت ایرانیان ترابر آسیا 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت ایرانیان ترابر آسیا 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت ایرانیان ترابر آسیا 03

توضیحات:

شرکت حمل و نقل ايرانيان ترابر آسيا: پيشرو در خدمات حمل و نقل جاده ای کالا.

این لوگو یا آرم سمبلیک با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل کامیون نمادی از حمل و نقل
  • سمبل کره زمین نمادی از وسعت فعالیت
  • نقشه آسیا و ایران بر روی کره زمین مرتبط با نام شرکت

برخی از نمونه کارها