• طراحی لوگو | آرم سایت Jobs in Liberia 01
  • طراحی لوگو | آرم سایت Jobs in Liberia 02
  • طراحی لوگو | آرم سایت Jobs in Liberia 03

توضیحات:

وبسایت کاریابی Jobs in Liberia واقع در کشور لیبریا.

لوگوتایپ با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگوتایپ با حروف JIL
  • سمبل ستاره که هم نقطه حرف i انگلیسی میباشد هم این ستاره در پرچم کشور لیبریا می باشد
  • لوگو به صورتی طراحی گردیده که قابلیت تنظیم رنگ با رنگ های پرچم کشور لیبریا نیز می باشد
  • بخاطر همخوانی با قالب سایت مشتری بدین رنگ تنظیم گردیده است

برخی از نمونه کارها