• طراحی لوگو | آرم شرکت آسمان فراز عالی قاپو 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت آسمان فراز عالی قاپو 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت آسمان فراز عالی قاپو 03

توضیحات:

لوگو شرکت آسمان فراز عالی قاپو فعال در زمینه نصب آسانسور و دکوراسیون داخلی

سمبل خانه که مرتبط با آسانسور و دکوراسیون داخلی میباشد. کلمه عالی قاپو که بصورتی زیبا در پلان خانه قرار گرفته و اگر از بالا به کلمه عالی قاپو در سمبل خانه نگاه شود همانند دیوارهای داخلی خانه و پلان داخلی آن می باشد که نمادی از دکوراسیون داخلی می باشد;همچنین اگر از روبرو به کلمه عالی قاپو نگاه کنید، همانند آپارتمان می باشد و سوراخ های موجود در کلمه نمادی از پنجره های آپارتمان و خط چین های نردبانی نمادی از آسانسور می باشد

این لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل خانه
  • لوگوتایپ سمبلیک عالی قاپو
  • سمبل پلان داخلی ساختمان از نمای بالا
  • سمبل آپارتمان و آسانسور

برخی از نمونه کارها