• طراحی لوگو | آرم شرکت مبنا تجارت ماندگار 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت مبنا تجارت ماندگار 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت مبنا تجارت ماندگار 03

توضیحات:

لوگو شرکت مشاوره بازرگانی مبنا تجارت ماندگار

ستون های عمودی زیر فلش تشکیل حرف انگلیسی M را می دهد، ستون وسطی متصل به فلش تشکیل حرف انگلیسی T را می دهد. حرف T در وسطM قرار گرفته، چراکه دو حرف M در اختصار نام شرکت (MTM)وجود دارد. نمودار سعودی ستونی که نمادی از پیشرفت و ترقی می باشد. سمبل فلش که نمادی از تجارت، پیشرفت، راهنمایی، صادرات و واردات می باشد.

این لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگوتایپ MTM
  • سمبل فلش نمادی از صادرات، واردات، مشاوره
  • فلش سعودی نمادی از پیشرفت
  • سمبل آپارتمان و آسانسور

برخی از نمونه کارها