• طراحی برند Bahar Sport 01
  • طراحی برند Bahar Sport 02
  • طراحی برند Bahar Sport 03

توضیحات:

لوگو تولیدی پوشاک ورزشی Bahar Sport

لوگو یا آرم فوق، لوگو ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل آدمک ورزشکار نمادی از ورزش
  • لوگوتایپ بهار بصورت سمبلیک در شمای آدمک

برخی از نمونه کارها