• طراحی لوگو شرکت خدمات اینترنت و شبکه آریا نت 01
  • طراحی لوگو شرکت خدمات اینترنت و شبکه آریا نت 02
  • طراحی لوگو شرکت خدمات اینترنت و شبکه آریا نت 03

توضیحات:

سمبل گل لوتوس در قسمت بالایی لوگو که نمادی از تمدن آریایی می باشد و مرتبط با نام شرکت; دایره هایی که در قسمت پایین لوگو قرار گرفته اند نمادی از شبکه و Network می باشند. کره زمین در مرکز که نمادی از اینترنت و پوشش گسترده خدمات شرکت می باشد.

این لوگو یا آرم سمبلیک با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل لوتوس نماد آریایی که در نام شرکت می باشد
  • سمبل های شبکه و Network
  • کره زمین نماد اینترنت و وسعت

برخی از نمونه کارها