• طراحی لوگو | آرم فروشگاه پوشاک هستی 01
  • طراحی لوگو | آرم فروشگاه پوشاک هستی 02
  • طراحی لوگو | آرم فروشگاه پوشاک هستی 03

توضیحات:

لوگوتایپ فروشگاه پوشاک هستی.

لوگوتایپ با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگوتایپ هستی
  • لوگوتایپ اجرایی نمادی از نخ
  • نقطه های کلمه هستی نمادی از دکمه لباس

برخی از نمونه کارها