• طراحی لوگو | آرم شرکت سخت سازه صنعت 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت سخت سازه صنعت 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت سخت سازه صنعت 03

توضیحات:

طراحی لوگو شرکت مهندسی معماری و دکوراسیون داخلی سخت سازه صنعت Hard Structure Industry

لوگوتایپ ترکیبی، طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • HSI اختصار معادل انگلیسی نام شرکت
  • لوگوتایپ سمبلیک
  • قوس های اجزایی در لوگوتایپ نمادی از معماری و طاق بناهای سنتی ایرانی

برخی از نمونه کارها