• طراحی لوگو | آرم شرکت گروه طراحان چیدمان 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت گروه طراحان چیدمان 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت گروه طراحان چیدمان 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای گروه طراحان چیدمان، فعال در زمینه دکوراسیون داخلی

لوگو یا آرم سمبلیک با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگو سمبلیک
  • سمبل مبل و چراغ پایه دار نمادی از چیدمان و دکوراسیون داخلی

برخی از نمونه کارها