• طراحی لوگو | آرم شرکت سهراب گشت 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت سهراب گشت 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت سهراب گشت 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت مسافربری و ایاب و ذهاب سهراب گشت

لوگوتایپ ترکیبی با طراحی برداری، قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگوتایپ سهراب گشت
  • لوگوتایپ شبیه یک چهارراه می باشد که مرتبط با خیابان و جاده می باشد
  • بیضی دور لوگو نمادی انتزاعی از جاده و مسیر رفت و برگشت و ایاب ذهاب می باشد

برخی از نمونه کارها