• طراحی لوگو | آرم شرکت پارس مها طلایی 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت پارس مها طلایی 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت پارس مها طلایی 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت بازرگانی بین المللی پارس مهای طلایی
حیطه فعالیتها: خدمات بازرگانی، نظیر صادرات و واردات و ترخیص کالا و حمل ونقل زمینی و دریایی. کلمه مهای در نام شرکت به معنی غزال در عربی و شکوه وجلال در هندی است، لذا در اجرای طرح سمبلی از آهو که مرتبطه با کلمه مها در نام شرکت میباشد استفاده شده، همچنین کره زمین نمادی از بازرگانی و وسعت فعالیت، و نقشه خاورمیانه و ایران که هم منطقه فعالیت شرکت و هم مرتبط با کلمه پارس در نام شرکت میباشد

لوگو یا آرم سمبلیک با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل آهو که بمعنای مها میباشد و در نام شرکت نیز قرار گرفته
  • سمبل کره زمین که نمادی از بازرگانی و وسعت فعالیت می باشد
  • نقشه خاورمیانه و ایران که مرتبطه با نام پارس و منطقه فعالیت شرکت می باشد
  • رنگ طلایی لوگو مرتبط با نام شرکت و نمادی از درخشش و برتری

برخی از نمونه کارها