• طراحی لوگو | آرم شرکت کیا مهتر پارسیان 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت کیا مهتر پارسیان 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت کیا مهتر پارسیان 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت کیا مهتر پارسیان(KMP); ضمینه اصلی فعالیت در قالب خدماتی و بازرگانی هست که در بخش خدماتی شامل ارائه کلیه خدمات مهندسی و حرفه ای و در بخش بازرگانی شامل ارائه خدمات تولید و ارائه محصول و ارائه ضمانت نامه و سایر موارد در بخش بازرگانی می باشد.

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگوتایپ KMP که اختصار نام شرکت میباشد
  • فلش های موجود در طرح نمادی از بازرگانی و صادرات و واردات میباشند
  • سمبل درصد (%) در طرح نمادی از بازرگانی

برخی از نمونه کارها