• طراحی لوگو | آرم کافی نت پرشین نت 01
  • طراحی لوگو | آرم کافی نت پرشین نت 02
  • طراحی لوگو | آرم کافی نت پرشین نت 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای کافی نت PersianNet
طرح نمادی از شبکه اینترنت بصورت نیمکره زمین و کلمه Persian Net در قسمت پایین بصورتی اجرا شده که حرف Nهایلایت شده باشد و از تکرار زائد آن جلوگیری شود و به خاص بودن طرح نیز بیافزاید.

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل شبکه یا Network نمادی از اینترنت
  • سمبل نیمکره زمین در قالب شبکه اینترنت
  • لوگوتایپ Persian Net

برخی از نمونه کارها