• طراحی لوگو | آرم شرکت ارشان الکتریک شمال 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت ارشان الکتریک شمال 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت ارشان الکتریک شمال 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت ارشان الکتریک شمال، فعال در زمینه ساخت دستگاه های هوشمند برق و الکترونیک

لوگو یا آرم سمبلیک با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل مدار نمادی از الکترونیک
  • سمبل چرخ دنده نماده از صنعت

برخی از نمونه کارها