• طراحی لوگو | آرم فروشگاه شال و روسری Roma 01
  • طراحی لوگو | آرم فروشگاه شال و روسری Roma 02
  • طراحی لوگو | آرم فروشگاه شال و روسری Roma 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای فروشگاه رُما، فروش شال و روسری.

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل به شکل یک روسری یا شال میباشد
  • سمبل بیانگر کلمه رما فارسی میباشد
  • سمبل طرح بیانگر لطافت و زیبایی میباشد

برخی از نمونه کارها