• طراحی لوگو | آرم شرکت بازرگانی تقی خانی 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت بازرگانی تقی خانی 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت بازرگانی تقی خانی 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای بازرگانی تقی خانیک این شرکت بازرگانی در زمینه واردات-صادرات فعالیت می نماید.

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل کره زمین نمادی از بازرگانی و وسعت فعالیت
  • فلش یا قوس های دور کره زمین نمادی از صادرات و واردات
  • استفاده از نام انگلیسی شرکت در طرح
    (Taghi khani trading)

برخی از نمونه کارها