• طراحی لوگو | آرم شرکت Tehran Instrument 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت Tehran Instrument 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت Tehran Instrument 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت ابزار دقیق تهران ( Tehran Instrument) فعال در زمینه فروش قطعات جایگاه های سوخت CNG می باشد (صنعت سی ان جی).

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگو ترکیبی
  • لوگو با کلمه Tehran طراحی گردیده به صورتی که بخشی از حرف T عقربه دستگاه اندازه گیری میباشد
  • سمبل از نمایشکر دستگاه اندازه گیری

برخی از نمونه کارها