• طراحی لوگو | آرم شرکت وارنا کنترل صنعت 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت وارنا کنترل صنعت 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت وارنا کنترل صنعت 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت وارنا کنترل صنعت.

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگو ترکیبی
  • سمبل چرخ دنده نمادی از صنعت در نام شرکت
  • لوگوتایپ اختصاصی وارنا

برخی از نمونه کارها