• طراحی لوگو | آرم همایش کاربردی علوم شناختی 01
  • طراحی لوگو | آرم همایش کاربردی علوم شناختی 02
  • طراحی لوگو | آرم همایش کاربردی علوم شناختی 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای دومین کنگره کاربرد های علوم شناختی در شرایط پر استرس.

لوگو یا آرم سمبلیک با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل سر انسان مرتبط با علوم شناختی
  • سمبل علامت سوال نمادی از تحقیق و پژوهش
  • سمبل قفل نمادی از شرایطی که مغز نمیتواند تصمیم بگیرد
  • سمبل جرقه مانند یا فلش مانند که نمادی از تنش و استرس های واردی به فرد میباشند

برخی از نمونه کارها