• طراحی لوگو | آرم فروشگاه اینترنتی دید و خرید 01
  • طراحی لوگو | آرم فروشگاه اینترنتی دید و خرید 02
  • طراحی لوگو | آرم فروشگاه اینترنتی دید و خرید 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای فروشگاه اینترنتی دید و خرید.

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگو ترکیبی
  • سمبلی از سبد خرید نمادی از کلمه خرید در نام فروشگاه
  • سمبلی از چشم که نمادی از دید در نام فروشگاه میباشد
  • رنگارنگ بودن چشم نمادی از تنوع اجناس

برخی از نمونه کارها