• طراحی لوگو | آرم شرکت ماناکو 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت ماناکو 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت ماناکو 03
  • طراحی لوگو | آرم شرکت ماناکو 04

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت ماناکو
زمینه فعالیت شرکت : همکاری و مشاوره در زمینه استاندارد های بین المللی از جمله ایزو 9001 و ایزو 14001 و استاندارد های 17021 و 1702

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگو ترکیبی
  • سمبل ستاره نماد برتری و کیفیت
  • سمبل حلقه زیتون نمادی از برتی
  • سمبل کره زمین نمادی از استاندارد های بین المللی
  • نام شرکت (MANACO) در وسط طرح

برخی از نمونه کارها