• طراحی لوگو شرکت تجهیزات داندانپزشکی سامان 01
  • طراحی لوگو شرکت تجهیزات داندانپزشکی سامان 02
  • طراحی لوگو شرکت تجهیزات داندانپزشکی سامان 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت SAM Dandan.

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگو ترکیبی
  • سمبل دندان مرتبط با زمینه فعالیت شرکت
  • کلمه Sam در نام شرکت
  • رنگبندی پزشکی

برخی از نمونه کارها