• طراحی لوگو | آرم شرکت نور بخش 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت نور بخش 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت نور بخش 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت نوربخش
فروش انواع وسایل برقی شامل انواع وسایل روشنایی,سیم و کابل,هواکش و وسایل برق خانگی و صنعتی و همچنین ارائه خدمات برقی شامل سیم کشی ساختمان و انجام پروژه های نورپردازی

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل های ستاره نمادی از برتری و کیفیت و روشنایی
  • سمبل جرقه نمادی از برق
  • سمبل دوشاخه برق نمادی از سیم کشی و وسایل برقی
  • نام شرکت برای انسجام بهتر در درون طرح جاسازی گردیده

برخی از نمونه کارها