• طراحی لوگو | آرم شرکت ماهان مس 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت ماهان مس 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت ماهان مس 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت ماهان مس

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگو ترکیبی
  • سمبل ااز کوزه ذوب مس
  • لوگوتایپ Copper Mahan بصورت شعله
  • رنگبندی مسی
  • نام شرکت در قسمت پایین

برخی از نمونه کارها