• طراحی لوگو | آرم وبسایت گلستان موزیک 01
  • طراحی لوگو | آرم وبسایت گلستان موزیک 02
  • طراحی لوگو | آرم وبسایت گلستان موزیک 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای وبسایت گلستان موزیک

لوگو یا آرم سمبلیک با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل نت موسیقی مرتبط با فعالیت سایت
  • سمبل گل مرتبط با نام سایت
  • آدرس سایت با دو رنگ برای خوانایی بهتر

برخی از نمونه کارها