• طراحی لوگو | آرم شرکت بازرگانی صفا 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت بازرگانی صفا 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت بازرگانی صفا 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت بازرگانی صفا
پخش و توزیع لوله و اتصالات در انواع مختلف

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل لوله بشکل حرف S در مرکز
  • دایره دوجداره دور طرح نمادی از لوله دوجداره

برخی از نمونه کارها