• طراحی لوگو | آرم سالن زیبایی کادوس 01
  • طراحی لوگو | آرم سالن زیبایی کادوس 02
  • طراحی لوگو | آرم سالن زیبایی کادوس 03
  • طراحی لوگو | آرم سالن زیبایی کادوس 04

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای سالن زیبایی کادوس | Kadus beauty salon

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • طرح مینیاتور لوگو نمادی از زیبایی
  • نام Kadus beauty salon در مرکز طرح

برخی از نمونه کارها