• طراحی لوگو | آرم انون تبلیغاتی بوشهر بازار 01
  • طراحی لوگو | آرم انون تبلیغاتی بوشهر بازار 02
  • طراحی لوگو | آرم انون تبلیغاتی بوشهر بازار 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای وبسایت بوشهر بازار: ارائه خدمات درج آگهی و تبلیغاتی

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • استفاده از حرف B بصورت قرینه که حرف اول بوشهر بازار مباشند
  • سمبل لنگر کشتی نمادی از بوشهر

برخی از نمونه کارها