• طراحی لوگو | آرم شرکت داوین 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت داوین 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت داوین 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت داوین
ساخت، فروش، خدمات پس از فروش پهپاد (مالتی روتور یاهلی کوپترهای جند ملخه)، ارائه خدمات نصویر برداری هوایی و نقشه برداری هوایی

لوگو یا آرم سمبلیک با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل ملخ هواپیما نمادی از پهباد
  • سمبل لنز دوربین نمادی از تصویربرداری هوایی
  • نام شرکت و آدرس سایت جهت معرفی بهتر لوگو و شرکت

برخی از نمونه کارها