• طراحی لوگو | آرم شرکت امن نگر سامان 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت امن نگر سامان 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت امن نگر سامان 03
  • طراحی لوگو | آرم شرکت امن نگر سامان 04

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت امن نگر سامان
خدمات شرکت در حوزه فناوری اطلاعات، مشاوره، آموزش و ارائه خدمات و راه کارهای تخصصی در حوزه مدیریت IT ، امنیت IT ، طراحی نرم افزار های جامع سازمانی می باشد.

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگوتایپ سامان
  • سمبل دینا که نمادی از فناوری اطلاعات و IT میباشد

برخی از نمونه کارها