• طراحی لوگو | آرم شرکت بازرگانی 4P 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت بازرگانی 4P 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت بازرگانی 4P 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت 4p : واردکننده کالاهای نخ دوخت و دوز

لوگوتایپ، طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگوتایپ 4P
  • تشریح 4P در زیر لوگو درج گردیده
    Product - price - place - process

برخی از نمونه کارها