• طراحی لوگو | آرم شرکت مهاجرتی استرالیا AUVA 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت مهاجرتی استرالیا AUVA 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت مهاجرتی استرالیا AUVA 03
  • طراحی لوگو | آرم شرکت مهاجرتی استرالیا AUVA 04

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت AUVA (Australian Visa Advocates)
این شرکت در رابطه با اخذ ویزای اقامتی، تخصصی، سرمایه گذاری و دانشجویی فعالیت می کند

لوگو یا آرم سمبلیک با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل کانگرو نمادی از استرالیا
  • نمایی سمبلیک از کره زمین مرتبط با مهاجرت
  • اختصار AUVA

برخی از نمونه کارها