• طراحی لوگو | آرم شرکت Diamond Parts 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت Diamond Parts 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت Diamond Parts 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت الماس ملت: پخش قطعات هیوندای و واردات.

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل الماس مرتبط با نام شرکت
  • خطوط طرفین الماس نمادی از شل جلوی ماشین میباشد
  • کلمه Diamond Parts

برخی از نمونه کارها