• طراحی لوگو | آرم شرکت Green Roots 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت Green Roots 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت Green Roots 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت ريشه هاي سبز (Green Roots): فروش كود طبيعي (نوين) ورمي كومپست

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل جوانه نمادی از رشد و نمو
  • سمبل کود در پای نهال
  • سمبل خورشید مرتبط با کشاورزی، گیاه و گل
  • کلمه Green Roots

برخی از نمونه کارها