• طراحی لوگو | آرم شرکت آسانسور هخامنش 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت آسانسور هخامنش 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت آسانسور هخامنش 03
  • طراحی لوگو | آرم شرکت آسانسور هخامنش 04

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت آرین برج هخامنش: طراحی، فروش، نصب و مونتاژ آسانسور

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل سرباز هخامنش مرتبط با نام شرکت
  • نیزه ها بصورت موازی و ایستاده میباشند و فضای مابین شبیه راهرو آسانسور میباشد
  • نام هخامنش در وسط

برخی از نمونه کارها