• طراحی لوگو | آرم جواهری پارسه 01
  • طراحی لوگو | آرم جواهری پارسه 02
  • طراحی لوگو | آرم جواهری پارسه 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای جواهری پارسه

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • تاج نمادی از طلا و جواهر
  • شکل مثلث شکل نمادی از سنگهای قیمتی که در جواهرات استفاده میگردند
  • لوگوتایپ پارسه

برخی از نمونه کارها