• طراحی لوگو | آرم شرکت برنیک اشکان پارس 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت برنیک اشکان پارس 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت برنیک اشکان پارس 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت برنیک اشکان پارس: طراحی و تولید تجهیزات کمک آموزشی

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل چرخ دنده نمادی از صنعت
  • سمبل خورشید در حرف O نمادی از روشنایی و دانش
  • لوگوتایپ bapco

برخی از نمونه کارها