• طراحی لوگو | آرم شرکت Sport Road 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت Sport Road 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت Sport Road 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت راه ورزش - Sport Road: شرکت با تخصص در امور ورزشی الخصوص فوتبال

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل Champion Ball نمادی از ورزش و فوتبال
  • در قسمت پایین توپ نمادی از مسیر یا پیست ورزشی میباشد که مرتبط با نام شرکت میباشد
  • لوگوتایپ SPORT

برخی از نمونه کارها