• طراحی لوگو | آرم شرکت پردیس 01
  • طراحی لوگو | آرم شرکت پردیس 02
  • طراحی لوگو | آرم شرکت پردیس 03
  • طراحی لوگو | آرم شرکت پردیس 04

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت پردیس نهاده سرزمین سبز: واردات نهاده های کشاورزی مانند کودهای آلی; این شرکت در زمینه واردات نهاده های کشاورزی مانند کودهای آلی فعالیت دارد

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل نهال یا نهاده مرتبط با زمینه فعالیت شرکت
  • سمبل کود بصورت ذرات در پای نهاده
  • نام پردیس
  • رنگبندی سبز و قهوه ای، رنگ گیاهان و خاک

برخی از نمونه کارها