• طراحی لوگو | آرم ECC 01
  • طراحی لوگو | آرم ECC 02
  • طراحی لوگو | آرم ECC 03
  • طراحی لوگو | آرم ECC 04

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای ECC (English Call Center): آموزش زبان انگلیسی از طریق تماس تلفنی با فراگیر

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگوتایپ ECC
  • سمبل تلفن در حرف E
  • کادر دور نمادی از گفتگو و گپ میباشد

برخی از نمونه کارها