• طراحی لوگو | آرم SUN 01
  • طراحی لوگو | آرم SUN 02
  • طراحی لوگو | آرم SUN 03
  • طراحی لوگو | آرم SUN 04

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای SUN (Sharif Ultrahigh Nanographene): شرکت ابر نانو گرافین شریف

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگو ترکیبی
  • سمبل که متشکل از ساختار نانو میباشد
  • سمبل به شکل خورشید اجرا گردیده که در واقع معنی مخفف انگلیسی نام شرکت (SUN) نیز خورشید میباشد

برخی از نمونه کارها