• طراحی لوگو | آرم Varsan 01
 • طراحی لوگو | آرم Varsan 02
 • طراحی لوگو | آرم Varsan 03
 • طراحی لوگو | آرم Varsan 04

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای مؤسسه فرهنگی هنری دانش سازان ورسان:

 • به انگیزه ارتقای سطح دانش و بینش عمومی واعتلای فرهنگ وهنر کشور وترویج و اشاعه فرهنگ وهنر اصیل ایرانی اسلامی
 • ارائه خدمات فرهنگی عام المنفعه
 • برگزاری کلاسهای تفریحی آموزشی و پرکردن اوقات فراغت افرادجامعه درحیطه توانائی مؤسسه
 • ارائه محصولات سرگرمی وآموزشی
 • برگزاری مسابقات فرهنگی وآموزشی ایرانی اسلامی
 • معرفی وآموزش بکارگیری محصولات الکترونیکی
 • برگزاری دوره های آشنائی بامحصولات سرگرمی ،آموزشی وفرهنگی
 • معرفی وبکارگیری نحوه مشارکتهای اجتماعی برای نوجوانان وجوانان

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
 • لوگو سمبلیک
 • سمبل کتاب نمادی از فرهنگ و شکوفایی
 • سمبل های کتاب، جوانه، آدمک ها که نمادی از گل و شکوفایی میباشند
 • سمبل فریم دور القا کننده موسسه فرهنگی میباشد

برخی از نمونه کارها