• طراحی لوگو | آرم Farsan Ceiling 01
  • طراحی لوگو | آرم Farsan Ceiling 02
  • طراحی لوگو | آرم Farsan Ceiling 03
  • طراحی لوگو | آرم Farsan Ceiling 04
  • طراحی لوگو | آرم Farsan Ceiling 05

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت فرسان طرح بهناد: طراحی، تولید و نصب سقفهای کاذب یکپارچه ودکوراتیو

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگو سمبلیک
  • سمبل نمادی از سقف کاذب
  • لوگوتایپ فارسی اختصاصی

برخی از نمونه کارها