• طراحی لوگو | آرم ترمه نوین 01
  • طراحی لوگو | آرم ترمه نوین 02
  • طراحی لوگو | آرم ترمه نوین 03
  • طراحی لوگو | آرم ترمه نوین 04

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای ترمه نوین: صنایع دستی، ترمه و زیورآلات نقره

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگو سمبلیک
  • سمبل ترمه نمادی از صنایع دستی

برخی از نمونه کارها