• طراحی لوگو | آرم ECC 01
  • طراحی لوگو | آرم ECC 02
  • طراحی لوگو | آرم ECC 03
  • طراحی لوگو | آرم ECC 04

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای Roisa Mezon: وارد کننده لباس های زنانه

لوگوتایپ با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگوتایپ Roisa Mezon

برخی از نمونه کارها