• طراحی لوگو | آرم PSS 01
  • طراحی لوگو | آرم PSS 02
  • طراحی لوگو | آرم PSS 03

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای شرکت پدیدار سازه اسپرلوس: شرکت مهندسین مشاور که در زمینه کارهای اجرایی فعالیت دارد( اجرای سازه )

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • لوگو ترکیبی که هم لوگوتایپ میباشد هم بنوعی تداعی کننده یک سازه
  • PSS مخفف پدیدار سازه اسپرلوس

برخی از نمونه کارها