• طراحی لوگو | آرم انتشارات ییلاق یاران 01
  • طراحی لوگو | آرم انتشارات ییلاق یاران 02
  • طراحی لوگو | آرم انتشارات ییلاق یاران 03
  • طراحی لوگو | آرم انتشارات ییلاق یاران 04

توضیحات:

لوگو طراحی شده برای انتشارات ییلاق یاران: چاپ و نشر کتاب

لوگو یا آرم ترکیبی با طراحی برداری با قابلیت بزرگنمایی بدون کاهش کیفیت و قابلیت ارائه بصورت رنگی و تک رنگ می باشد.

مشاهده سایر نمونه کارها

تئوری لوگو:
  • سمبل کتاب مرتبط با زمینه فعالیت انتشارات
  • سمبل آدمک نمادی از شکوفایی از علم و دانش
  • سمبل آدمک ها نمادی از یاران در نام انتشارات

برخی از نمونه کارها